Nygård

I april 1998 köpte Republiken Klarälvdal’n en stor nedlagd anläggning av Värmlands landsting, Nygårdsskolan i Ekshärad. Driftskostnaden var en miljon kronor per år så det var ett gigantiskt åtagande för vår ideella förening, men vi menade att vår främsta mission är att visa omgivningen att förändringar är möjliga och att negativa trender kan vändas till tillväxt och lönsamhet.


Under drygt ett och ett halvt år fick vi EU-medel till renovering av fastigheten och vi började samtidigt att lansera den som en attraktiv arbetsplats för olika verksamheter. När EU-projektet avslutades i december 1999 kunde vi ha sökt nya offentliga pengar, men vi avstod den möjligheten eftersom vi ville fokusera på att driva Nygård affärsmässigt – inte bli duktiga på att söka EU-medel. Därför var vi några personer som gick i personlig borgen för ett lån på en miljon så att anläggningen kunde färdigställas och när vi sålde Nygård i januari 2003 till vår största hyresgäst kunde vi stolta konstatera att 26 personer hade fast jobb på anläggningen i olika verksamheter. Affären gav ett överskott som innebar att vi kunde betala tillbaks alla lån och dessutom fick pengar över till att investera i vår samhällsekonomiska innovation, BolagsBolaget AB.


Anledningen till den affärsidén – ”arbetsgivare att hyra” – var alla de fantastiska människor som hjälpte till att omgestalta Nygård till en attraktiv arbetsplats och en positiv miljö för utveckling.

Femton arbetslösa kom varje dag och jobbade hängivet med att förverkliga visionen om att fylla anläggningen med liv och lust. Eller ”anställningslösa” som vi kallade dem och med den knivskarpa analysen var lösningen enkel: Vi startar en arbetsgivare där man kan anställa sig och göra det man är bra på mot betalning. Tänk så enkelt det kan vara! Läs mer om BolagsBolaget här >>


Så Nygård blev ett både lärorikt och ärorikt äventyr med många turer och ett lyckligt slut!

KRESAM AB        Ängåsen 60, 683 92 Hagfors         Mobil 070 548 46 05        Epost: bengt@kresam.se