Konferasten

”Vilken bra konferens jag var på! Särskilt rasterna …”


Har du hört den förut? Föreläsare i all ära, men det är på rasterna som snacket kommer i gång och därför är det dags för en ny sorts kreativ konferens som ger deltagarna chansen att göra skillnad.


”Konferasten” är ingen vanlig konferens som man kan skickas till eller bara sitta av. Hit kommer man av egen fri vilja för att få med sig nya idéer, verktyg och inspiration till att utveckla sig och sin verksamhet. En konferastdeltagare är beredd att gå den där extra milen för att nå ända fram.


Mycket snack och mycket verkstad – det är konferast, det!


Alla som arrangerar en traditionell konferens vill naturligtvis att den skall bli bra, att deltagarna skall åka hem och tycka att de fått valuta för pengarna. Ett mänskligt drag är då att vilja ha full koll från början till slut. Ofta blir det inledning av någon celebritet, därefter ett antal ämnesduktiga föreläsare och så en bra avslutning.

Den här konferenskulturen – där experter likt skådespelare möter sin publik – är en invand umgängesform och alla kan sina roller.


På en konferast, däremot, är det deltagarna som har huvudrollen. Gärna några fantastiska föreläsare, men de måste ödmjukt inse att de är där för åhörarnas skull. Därför måste det finnas tid till att bearbeta och översätta powerpoint-bilderna till konferastsalens olika verkligheter.


En konferast är som en konferens fast med omvända proportioner: De dynamiska rasterna får det största utrymmet och de korta föreläsningarna fungerar som inspirerande insiktskickar.


Konferastens stora skillnad gentemot en vanlig konferens är att det är minst lika viktigt med bra deltagare som med bra föreläsare. Alla som är där tänker gå hem och göra skillnad och det förutsätter engagemang och samspel. Konferasten kräver kvalificerade deltagare och kravprofilen skall vara tydlig: ”Du som kommer är en eldsjäl med höga ambitioner och du vill dela med dig av dina insikter och din energi. Övriga bör hålla sig hemma!”


En konferast skapar utrymme för alla deltagare, engagerar och inspirerar dem och bejakar gemenskapandet. Konferastsalen bubblar av liv och lust!

KRESAM AB        Ängåsen 60, 683 92 Hagfors         Mobil 070 548 46 05        Epost: bengt@kresam.se