Företag utan gränser

Företag utan gränser

Detta är en idé om ett annorlunda och naturligt sätt att utveckla arbetslivet utifrån ett mänskligt perspektiv. Dels introducerar vi ett ledarskap som låter de anställda göra sitt bästa, dels ett ömsesidigt lärlingssystem där unga och erfarna lär av varandra.

Målgruppen är i första hand ungdomar eftersom de är bäst lämpade att skapa en förändring  som släpper taget om industrialismens hierarkiska företagskultur och i stället utnyttjar vår tids möjligheter och mångfald på ett sätt som skapar engagemang hos den unga generationen. Det är dags att skapa utrymme för moderna värderingar i arbetslivet och sluta tala om ”ungdomsarbetslöshet” som om ungdomar vore ett problem – de skall in i arbetslivet nu!


Vårt initiativ utmanar etablissemanget och bryter ett inrotat mönster. På kort sikt blir projektet ett inspirerande och banbrytande inslag i ”pionjäringslivet”, på lång sikt får vår tankemodell omfattande konsekvenser som skapar tillväxt på alla plan – det personliga, det sociala och det ekonomiska.


Även arbetsgivaren blir lärling

Vi utgår från det traditionella lärlingssystemet där unga människor får lära sig ett yrke och det är alldeles utmärkt. Men samtidigt blir även arbetsgivaren lärling och får lära sig hur unga människor fungerar. Hur inför man ett ledarskap som stimulerar ungdomar och lockar fram deras bästa sidor i arbetslivet?


I stället för att acceptera de traditionella gränserna mellan arbetsgivare och arbetstagare som varandras motparter menar vi att alla i ett företag spelar i samma lag. Vi vill vara med och skapa ett "samarbetsliv" som inser att förenade krafter och ömsesidigt

förtroende leder till vinst för alla. För att uppnå det målet måste man lära av varandra över generationsgränserna – detta är den evolutionerande innebörden i ”Företag utan gränser”.


Så här är det tänkt …

Plattformen är en hängiven testgrupp som består av en handfull företag och ett antal ungdomar. Det börjar med ett antal gemensamma seminarier och träffar med företagen och ungdomarna så att de tillsammans och av egen kraft kan skapa motivationen och förutsättningarna för det här initiativet till att forma en modern och människovänlig syn på anställningar. Jag har alltså inte ”lösningen”, den måste gemenskapas, men jag vet hur man leder kreativa processer och får saker att hända.


Ett centralt inslag i projektet är att utnyttja modern teknik och kommunikation genom att några ungdomar bygger upp och driver en webbaserad plattform för utbildning, så kallad e-learning. Där kan interaktiva workshops och samtal bedrivas och där kommer även dokumentationen att samlas tillsammans med inspirerande och förklarande bildspel och videofilmer. Plattformen är öppen dygnet runt för alla som är med i processen. – De personliga mötena och seminarierna kommer naturligtvis att fortsätta som viktiga inslag under hela processen.


Och, återigen, ”Företag utan gränser” är ett pilotprojekt utan färdiga svar och därmed ger det utrymme för gemenskapandet av ett välbehövligt paradigmskifte inom arbetslivet. Ensam är visserligen stark, men två är dubbelt så starka … om vi låter varandra vara det.

KRESAM AB        Ängåsen 60, 683 92 Hagfors         Mobil 070 548 46 05        Epost: bengt@kresam.se