BolagsBolaget

BolagsBolaget AB är en samhällsekonomisk innovation som utvecklats av en ideell förening i norra Värmland, Republiken Klarälvdal’n. Alla pratade om den höga arbetslösheten i norra Värmland, men det är ju ingen brist på arbete. Engelsmännen har fattat vad det handlar om, ”unemployment”, och om anställningslöshet är problemet så är lösningen enkel: Att starta en arbetsgivare där folk kan anställa sig.


BolagsBolaget är alltså ett vanligt aktiebolag med en ovanlig affärsidé och ett ovanligt ledarskap. Fenomenet kan enklast beskrivas som ”arbetsgivare att hyra” eftersom vi anställer företagsamma personer som vill försörja sig av egen kraft utan att starta eget. Man kan säga att BolagsBolaget förenar det bästa av två världar – anställningstryggheten med egenföretagarens frihet.


Ett enkelt koncept med oanade konsekvenser.


I BolagsBolaget behandlas de anställda som kunder och företagsledningens främsta uppgift är att hjälpa de anställda att lyckas eftersom våra arbetstagare samtidigt är våra arbetsgivare – vår inkomst är en provision på deras omsättning.


Aktiebolaget registrerades hösten 1999 och eftersom vi inte visste inom vilka branscher våra framtida arbetstagare skulle självanställa sig dristade vi oss till att definiera affärsidén i bolagsordningen som ”att motverka inlärd hjälplöshet samt därmed förenlig verksamhet”.

Vår största framgång började som en omskakande motgång då Skatteverket efter en revision hösten 2001 konstaterade att BolagsBolaget ger sina anställda så stor självständighet att de skall betraktas som egenföretagare. Därmed blev vi bulvaner som lånar ut vår F-skattsedel och det är olagligt. Målet gick till Länsrätten, där vi förlorade, varefter vi överklagade till Kammarrätten som gav oss rätt på samtliga punkter. – Det absurda faktum att Skatteverket försökte stoppa oss från att betala skatt fick oss att döpa åtalspunkten till ”Vållande till annans bröd”.


Som mest har vi haft 460 anställda över hela Sverige. Att våga anställa personer som vi inte har träffat annat än per telefon anses av många som lite blåögt, men vi har bara goda erfarenheter. En stor del av förklaringen står att finna i det ”inställningsavtal” som vi har med våra arbetstagare där vi skriver under på att vi litar på varandra. Vi menar att inställningen mellan arbetsgivare och arbetstagare är helt avgörande.


Våren 2017 sålde vi BolagsBolaget till det härliga paret Agneta och Matz Wiking som älskade vår sannsaga och ville driva verksamheten vidare på samma kreativa och människovänliga sätt som hittills. Och det gör de!På hemsidan kan du läsa om hur BolagsBolaget fungerar,

det är bara att du klickar här >>>

KRESAM AB        Ängåsen 60, 683 92 Hagfors         Mobil 070 548 46 05        Epost: bengt@kresam.se